Pejzaż żuławski
Zapraszamy do udziału w naszych projektach i działaniach oraz do realizacji własnych pomysłów samodzielnie lub w partnerstwie!
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich!

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2019!

składają
Grzegorz Gola
– Prezes, Zarządu
oraz Członkowie Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja

Najserdeczniejsze życzenia