Pejzaż żuławski
Zapraszamy do udziału w naszych projektach i działaniach oraz do realizacji własnych pomysłów samodzielnie lub w partnerstwie!
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich!

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja zrealizowała „Lokalną Strategię Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska, Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2007–2013

Lokalna Grupa Działania delty Wisły w dążeniu do aktywizacji potencjału naszego regionu – władz samorządowych, przedsiębiorców i mieszkańców, podniesienia standardu życia, rozwoju i poprawy infrastruktury oraz zbudowania silnej pozycji Żuław i Mierzei Wiślanej, poprzez edukację, wzajemną pomoc, szeroki dostęp do informacji, promocję i pozyskiwanie środków zewnętrznych, buduje partnerstwo ponad podziałami przyjmując jako podstawę działania: uczciwość, wartości rodzinne, aktywność, szczerość, tolerancję, wierność tradycji i otwartość.

Lokalna Grupy Działania Żuławy i Mierzeja wspiera projekty angażowania i rozwijania aktywności społeczności lokalnej, budowania kapitału społecznego i promujące powiat nowodworski, jako obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju.