Najserdeczniejsze życzenia

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2019!

składają
Grzegorz Gola
– Prezes, Zarządu
oraz Członkowie Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja

Najserdeczniejsze życzenia

Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego

Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego

Dziedzictwo kulturowe „zaklęte” w żuławskich nazwach miejscowych jest bezcenne i wciąż bardzo słabo rozpoznane. Niewielkie ślady badania nazewnictwa żuławskiego widzimy w pracach Huberta Górnowicza, Edmunda Kizika, czy krajoznawczych opracowaniach Franciszka Mamuszki. W ostatnich latach ukazało się kilka pozycji książkowych nt. delty Wisły o charakterze źródłowym (m.in. „Żuławy Wiślane. Ochrona zabytkowego krajobrazu” autorstwa Bogny Lipińskiej, „Ludowe zegary żuławskie” Pawła Fietkiewicza), lecz wciąż brak jest pozycji o znaczeniu fundamentalnym, mogącej być podstawą do opracowań dotyczących poszczególnych miejscowości. Publikacja „Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego” ma wypełnić tę lukę w sposób ponadczasowy.
Celem projektu LGD Żuławy i Mierzeja „Wydanie popularnonaukowej publikacji Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego (województwo pomorskie)” jest wzmocnienie tożsamości regionalnej delty Wisły i zwiększenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym wschodniej części województwa pomorskiego poprzez udostępnienie wysokiej jakości wiedzy opartej na materiałach źródłowych nt. pochodzenia i historii nazw miejscowych powiatu nowodworskiego.