Walne Zebranie 2019

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja
26 marca 2019 roku w Restauracji Willa Joker w Nowym Dworze Gdańskim ul. Sienkiewicza 2
o godzinie 18.00 (drugi termin – 26 marca 2019 roku o godzinie 18.30 w tym samym miejscu).

Porządek obrad:

 1. Powitanie przybyłych członków Stowarzyszenia przez Grzegorza Golę, Prezesa Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór przewodniczącego i protokolanta;
 5. Informacja Prezesa na temat działania Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w ostatnim czasie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesa;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia zaległych składek członkowskich zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności członków honorowych Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja;
 13. Odczytanie protokołu ustępującej Komisji Rewizyjnej w sprawie analizy sprawozdania finansowego i merytorycznego Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za 2018 r.;
 14. Dyskusja i uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za 2018 r.;
 15. Wolne wnioski;
 16. Zakończenie obrad.

Materiały na Walne Zebranie Członków zostaną wysłane w najbliższym czasie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia lub nieprzybycia emailem na adres biura stowarzyszenia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 509396900 (Grzegorz Gola) lub 503943545 (Karolina Ressel).

Najserdeczniejsze życzenia

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2019!

składają
Grzegorz Gola
– Prezes, Zarządu
oraz Członkowie Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja

Najserdeczniejsze życzenia

Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego

Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego

Dziedzictwo kulturowe „zaklęte” w żuławskich nazwach miejscowych jest bezcenne i wciąż bardzo słabo rozpoznane. Niewielkie ślady badania nazewnictwa żuławskiego widzimy w pracach Huberta Górnowicza, Edmunda Kizika, czy krajoznawczych opracowaniach Franciszka Mamuszki. W ostatnich latach ukazało się kilka pozycji książkowych nt. delty Wisły o charakterze źródłowym (m.in. „Żuławy Wiślane. Ochrona zabytkowego krajobrazu” autorstwa Bogny Lipińskiej, „Ludowe zegary żuławskie” Pawła Fietkiewicza), lecz wciąż brak jest pozycji o znaczeniu fundamentalnym, mogącej być podstawą do opracowań dotyczących poszczególnych miejscowości. Publikacja „Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego” ma wypełnić tę lukę w sposób ponadczasowy.
Celem projektu LGD Żuławy i Mierzeja „Wydanie popularnonaukowej publikacji Nazwy miejscowe powiatu nowodworskiego (województwo pomorskie)” jest wzmocnienie tożsamości regionalnej delty Wisły i zwiększenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym wschodniej części województwa pomorskiego poprzez udostępnienie wysokiej jakości wiedzy opartej na materiałach źródłowych nt. pochodzenia i historii nazw miejscowych powiatu nowodworskiego.